wydarzenia, aktualności
  • Zaproszenie 20-21.06.2017 Rzeszów
  • 20.06.2017 Branża poligraficzna
  • 21.06.2017 Tworzywa sztuczne
  • Formularze zgłoszeniowe
  • Lokalizacja Jak dojechać?

ZAPROSZENIE 20-21.06 RZESZÓW.jpg

Drukuj

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko przez "Formularz zgłoszeniowy",

wysłany na adres: konferencja@reprograf.com.pl albo faksem 22 539 40 10

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie terminowa wpłata tj. do 12.06. br jest warunkiem uczestnictwa w semianrium. Rezygnację z udziału bez konsekwencji finansowych można zgłaszać emailem lub faksem do dnia 12.06. br. Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą brak zwrotu poniesionych kosztów.

Drukuj

Materiały do pobrania

Hotel Rzeszow 1.jpg




Hotel Rzeszów


al. J. Piłsudskiego 44

35-001 Rzeszów

 

 

 

al. J. Piłsudskiego 44 Rzeszów

Drukuj