OFERTA

Color Management / ICC

X-Rite i1Publish

Pakiet do kalibracji i profilowania urządzeń

X-Rite i1Publish.jpg

X-Rite i1Publish jest nowoczesnym pakietem programowym przeznaczonym do kalibracji, profilowania oraz do kontroli wszystkich urządzeń biorących udział w przygotowaniu publikacji lub fotografii do druku - aparatów, skanerów, monitorów, drukarek, prooferów cyfrowych, ploterów i maszyn drukarskich.

Sercem pakietu jest i1Publish jest moduł 1Profiler. i1Profiler jest rozwiązaniem zupełnie nowej generacji, opartym na nowych algorytmach matematycznych, oraz na najnowszej wiedzy z zakresu kontroli i postrzegania barwy. Za działanie wszystkich procedur kalibracyjnych odpowiedzialny jest nowy "silnik kalibracyjny" - X-Rite i1Prism. Właśnie w i1Prism zaimplementowano najnowszą technologię odpowiedzialną za generowanie profili ICC. Dotyczy to zarówno sposobu generowania profilu jak i mechanizmów związanych z przekształcaniem przestrzeni barwnych. Nowy silnik kalibracyjny umożliwia budowanie profili ICC drukarek, prooferów i maszyn drukarskich (RGB, CMYK i CMYK plus 4) opartych na maks. 8 kanałach. Parametry separacji zawarte w profiu ICC mogą być oparte zarówno na ustawieniach pre-definiowanych, jak również mogą być w pełni definiowane przez użytkownika (nafarb, sposób generacji czernii). Wyjątkową cechą nowego rozwiązania jest możliwość optymalizacji i korekcji profilu ICC, na zasadzie bezpośredniego porównania wzorca z próbką. Optymalizacja profilu może być w pełni automatyczna, wsparta pomiarem wykonanym za pomocą spektrofotometru i1 Pro, lub może być wykonana w sposób manualny z poziomu oprogramowania.

X-Rite i1Profiler oferuje użytkownikowi duży poziom elastyczności i wygody. Jest zaprojektowany w taki sposób aby uwzględnić potrzeby współczesnych, cyfrowych, procesów przetwarzania obrazu. Poziom zaawansowania poszczególnych funkcji może być dostosowany do wymagań i wiedzy danego użytkownika. Pozwala na to wybór typu interfejsu - "podstawowy" lub "zaawansowany". i1Profiler bazuje na formacie X-Rite Color Exchange Format (CXF). Zastosowanie tego formatu pozwala na wymianę informacji o barwie pomiędzy wieloma aplikacjami kalibracyjnymi.

W rezultacie zastosowania najnowszej technologi użytkownik, w postaci i1Publish, otrzymuję narzędzie pozwalające na osiągnięcie lepszych i wierniejszych barw, w sposób wyjątkowo prosty i wygodny.

Głównym urządzeniem kontrolno-pomiarowym wykorzystywanym przez i1Publish jest spektrofotometr i1Pro 2, opcjonalnie uzupełniony przez automatyczny stół pomiarowy X-Rite iO 2. i1Profiler pracuje pod systemem Windows lub Mac OS X.

i1Publish_Software.jpg

Cofnij Drukuj