OFERTA

Densytometry

X-Rite 508

X-Rite 508 jest densytometrem rekomendowanym dla większości drukarń. Pozwala na pomiar gęstości optycznej, jej różnicy w stosunku do wprowadzanych własnoręcznie wartości odniesienia (maksymalnie 16 pozycji) oraz punktu rastrowego.

W przypadku pomiaru przyrostu punktu rastrowego istnieje możliwość zdefiniowania trzech pól odniesienia, na których będzie dokonywany pomiar.

Picture 17.png

Cofnij Drukuj