OFERTA

Spektrodensytometry

X-Rite EasyTrax - pół automatyczny system kontroli druku

X-Rite EasyTrax jest zaawansowanym systemem kontrolno-pomiarowym przeznaczonym do kontroli wierności i stabilności druku przy maszynie drukarskiej.

X-Rite EasyTrax.jpg

X-Rite EasyTrax to pół automatyczny system pomiarowy, który kontroluje wszystkie parametry druku, na całej szerokości arkusza, we wszystkich strefach farbowych i robi to w czasie zaledwie kilku sekund. Możliwości reakcji operatora na ewentualne problemy z drukiem, przy zastosowaniu urządzenia tak szybkiego jak EasyTrax, są nieporównywalnie większe niż w przypadku, kiedy druk kontrolowany jest ręcznie.


Posiadasz nową lub starszą maszynę drukarską bez automatycznego urządzenia pomiarowego?

Chcesz drukować stabilnie i nie lubisz kiedy klient reklamuje Twój druk?

Masz często kłopoty z ustawianiem maszyny?

Chcesz drukować dobrze, a do tego z mniejszymi problemami?

Czy chesz poprawić jakość i powtarzalność swojego druku?

Jeżeli tak, to X-Rite EasyTrax jest dla rozwiązaniem, które powinno Ciebie zainteresować.


Kontrola druku ręczna czy automatyczna ?

W teorii i w praktyce druk powinien być kontrolowany kompleksowo (gęstości, przyrost punktu, kontrast, trapping, barwa....). Operator maszyny drukarskiej powinien kontrolować każde pole na pasku kalibracyjnym.


W praktyce w wypadku kontroli druku urządzeniami ręcznymi (densytometrem, spektro-densytometrem), pola testowe na pasku kalibracyjnym, sprawdzane są jedynie wyrywkowo przy założeniu, że inne pola, w innych strefach farbowych, nie będą znacząco różne od tych kontrolowanych. Niestety, również ta sama praktyka pokazuje, że jest to założenie błędne i to m.in dlatego jakość oraz powtarzalność druku jest tak często kwestionowana przez klientów. Dlaczego więc operator nie kontroluje druku kompleksowo? Powodem tego stanu rzeczy jest zwykle brak czasu. Operator, korzystający z urządzenia ręcznego, ma go zbyt mało aby dokładnie sprawdzać druk, zarówno przy wstępnych nastawach maszyny, jak i w trakcie druku nakładu przy pełnej prędkości pracy maszyny.

Rozwiązaniem tego problemu jest system pomiarowy X-Rite EasyTrax, który kontroluje wszystkie parametry druku, na całej szerokości arkusza, we wszystkich strefach farbowych i robi to w czasie zaledwie kilku sekund. Możliwości reakcji oparatora na ewentualne problemy z drukiem, przy zastosowaniu urządzenia tak szybkiego jak EasyTrax, są nieporównywalnie większe niż w przypadku kiedy druk kontrolowany jest ręcznie.


Czym jest X-Rite EasyTrax?

X-Rite EasyTrax jest zaawansowanym systemem kontrolno-pomiarowym przeznaczonym do kontroli wierności i stabilności druku przy maszynie drukarskiej.

EasyTrax to system składający się z automatycznego spektrodensytometru oraz specjalistycznego oprogramowania. Umożliwia kontrolę druku w oparciu o standaryzowane paski pomiarowe umieszczone w dowolnym miejscu arkusza. Możliwy jest również pomiar punktowy.

W zależności od wersji systemu EasyTrax dostępna jest kontrola on-line zarówno gęstości optycznych jak i wartości kolorymetrycznych. Na podstawie pomierzonych pól kontrolnych system EasyTrax przeprowadza analizę druku i w zależności od potrzeb sygnalizuje maszyniście wprowadzenie korekt w poszczególnych strefach farbowych, tak aby druk odpowiadał ogólnie przyjętym standardom (np. ISO) lub wewnętrznie zdefiniowanemu standardowi druku.

Automatyczny i szybki pomiar druku wykonany za pomocą systemu EasyTrax jest znacznie bardziej dokładny i bardziej efektywny od kontroli druku za pomocą ręcznych densytometrów lub spektrofotometrów. Praktycznie, w ciągu kilku sekund dysponujemy informacjami o zachowaniu się druku we wszystkich strefach farbowych maszyny drukarskiej i o tym, czy druk jest zgodny z przyjętymi standardami. W wypadku przekroczenia założonych odchyłek tolerancji EasyTrax zasygnalizuje operatorowi jakie czynności powinien wykonać tak, aby druk wrócił do normy. Dzięki szybkiemu i automatycznemu pomiarowi operator może szybko skorygować druk bez konieczności zatrzymywania maszyny lub bez konieczności oddania wadliwej części nakładu na przemiał.

X-Rite EasyTrax dostępny jest w kilku rozmiarach, od 20" do 40". EasyTrax dostarczany jest razem z pulpitem skanującym. Jest bardzo prosty w instalacji i może być w prosty sposób dopasowany do danego typu konsoli. System EasyTrax posiada czarne tło pomiarowe pozwalające na certyfikację pod względem zgodności z ISO, w oparciu o dane referencyjne G7 lub PSO. Pomiar może być wykonany w dowolnym miejscu arkusza.


Czy EasyTrax jest rozwiązaniem perspektywicznym?Zrzut ekranu 2011-10-25 o 14_48_12.jpg
X-Rite EasyTrax może być elementem systemu "Closed-loop" sterującego maszyną drukarską w sposób całkowicie automatyczny, bez konieczności dokonywania ręcznych nastaw i korekt. System wykorzystuje technologię CIP3/CIP4/JDF.

System X-Rite EasyTrax "Closed-loop" współpracuje z większością zarówno nowych jak i starszych maszyn drukarskich znajdujących się na rynku (Heidelberg, MAN Roland, KBA, Planeta, Komori, Ryobi, Sakurai, Mitsubishi, Akiyama, Adast, Caber, Eltromat, EPG, Goss, Harris, Müller Martini, InkFlow, GMI, EPG, MDS Monigraf, Perretta, Rock-well, TGC Grafitel, Shinohara).

Co zyskujesz instalując X-Rite EasyTrax?

  • lepszą jakość druku;
  • szybsze nastawy maszyny;
  • większą stabilność druku;
  • wygodę obsługi;
  • informację o wszystkich strefach farbowych w ciągu kilku sekund;
  • mniej reklamacji ze strony klientów;
  • komfort obsługi i automatyczne sterowanie w wersji "close-loop".

 

Materiały do pobrania

Cofnij Drukuj