OFERTA

Urządzenia stacjonarne

X-Rite Ci7600 / X-Rite Ci7800

Referencyjne spektrofotometry klasy "high-end".

XRite 7800 .jpg

X-Rite Ci7600 i Ci7800 to najbardziej zaawansowane urządzenia pomiarowe zbudowane przez inżynierów firmy X-Rite.

Główny cel jaki postawili sobie naukowcy X-Rite to zbudowanie takiego urządzenia, które mierzy barwę ze znacznie większą dokładnością niż zakładają to najbardziej restrykcyjne normy jakościowe. Jednocześnie urządzenie musi być intuicyjne w obsłudze oraz powinno łatwo komunikować się ze światem zewnętrznym, z systemami kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu. Przy takich właśnie założeniach powstała rodzina urządzeń X-Rite Ci7600 i Ci7800 - referencyjnych spektrofotometrów sferycznych.

XRite Ci7800b.jpegSpektrofotometry Ci7600 oraz Ci7800 to urządzenia stacjonarne, mogące mierzyć wzorce i próbki bardzo różnego typu, różnej wielkości oraz o różnym kształcie. Pomiar takich materiałów jak metale, tworzywa sztuczne, papier, karton, drewno, lakiery, tynki, granulaty, ciecze, proszki, farby nie stanowi dla urządzeń Ci7600 i Ci7800 żadnego problemu. Pomiar może odbywać się za pomocą wielu różnych szczelin pomiarowych, zarówno w trybie refleksyjnym, transparentnym jak i semi-transparentnym.

Urządzenia współpracują z całą gamą oprogramowania do kontroli jakości i recepturowania, zarówno w wersjach jedno stanowiskowych jak i w systemach mających topologię "klient-serwer", z jednoczesnym dostępem do centralnej bazy danych wzorców i próbek dla wielu użytkowników.

Urządzenia X-Rite Ci7600 oraz Ci7800 są dedykowane dla działów kontroli jakości oraz recepturowania w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, tworzyw sztucznych, farmaceutyczny, farbiarski, meblarski, kosmetyczny, włókienniczy i medyczny.

XRite 7800 lab.jpg

 

Główne cechy:

 • dokładność pomiaru: Ci7800 - 0,08 ∆E* (Ci7600 - 0,15 ∆E*),
 • powtarzalność: Ci7800 - 0,01 ∆E* (Ci7600 - 0,03 ∆E*),
 • zakres spektralny: Ci7800 - 360-780nm (Ci7600 - 360-750nm),
 • rozdzielczość spektralna: Ci7800 - 0,001 ∆E* (Ci7600 - 0,03 ∆E*),
 • kalibrowalne źródło światła UV,
 • jednoczesny pomiar w trybach SPIN i SPEX,
 • wbudowany czujnik temperatury,
 • wbudowany czujnik wilgotności,
 • optyki pomiarowe do pomiarów refleksyjnych: 25mm, 17mm, 10mm, 6mm, 3,5mm,
 • optyki pomiarowe do pomiarów transparentnych: Ci7800 (27mm, 17mm, 10mm, 6mm), Ci7600 (22mm, 10mm, 6mm),
 • celownik laserowy dla materiałów transparentnych,
 • filtry UV 420nm i 460nm (opcja),
 • system globalnej kalibracji NetProfiler,
 • cyfrowy podgląd video,
 • czytelny panel sterujący,
 • pełna zgodność z normami: CIE No.15, ASTM D1003, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722, ISO 7724/1
 • zgodność z systemem kontroli jakości iQC, ColorQuality Pro,
 • zgodność z systemem recepturowania iMatch i InkFormulation,
 • serwis "on-site", w siedzibie klienta.

 

 

Materiały do pobrania

Cofnij Drukuj